Teknisk studentereksamen (HTX)

På HTX-uddannelsen får du undervisning i en del almene fag men også i fag, hvor der lægges stor vægt på teknologi.

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og IT. Du er selv med til at vælge nogle af dine fag, men der også er mange fag, som du skal have.

Uddannelsen indledes med et grundforløb på tre måneder. Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Din studieretning kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Studieretningerne på HTX er organiseret inden for hovedområderne: Anvendt naturvidenskab, teknologi og kommunikationsteknik.

Undervisningen vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier.

Uddannelsen varer tre år, hvorefter du kan søge om optagelse på en videregående uddannelse.

I Randers kan du tage HTX på Tradium Teknisk Gymnasium.

Læs mere om HTX på Tradium Teknisk Gymnasium.