Merkantil studentereksamen (HHX)

På HHX bliver der lagt stor vægt på faglighed, studiekompetence, kontakt til erhvervslivet, innovation, sprog og international viden.

På HHX-uddannelsen får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold. Du er selv med til at vælge nogle af dine fag, men der også er mange fag, som du skal have. HHX er en internationalt orienteret uddannelse, og du arbejder med IT i alle fag.

Uddannelsen indledes med et grundforløb på tre måneder. Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Din studieretning kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Studieretningerne på HHX er organiseret inden for hovedområderne: Sprog, økonomi og sprog og økonomi og marked.

Undervisningen vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

Uddannelsen varer tre år, hvorefter du kan søge om optagelse på en videregående uddannelse.

I Randers kan du tage HHX på Tradium Handelsgymnasium.

Læs mere om HHX på Tradium Handelsgymnasium.