Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)

EUX giver dig mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Tager du erhvervsuddannelsen med EUX, får du en erhvervsfaglig studentereksamen. Det vil sige, at du har valget mellem at gå ud og arbejde som faglært eller tage en videregående uddannelse ligesom dem, der har en gymnasial eksamen.

EUX består af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse - med undtagelse af grundfag og valgfag. Du mister derfor ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden EUX.

Du gennemfører den studiekompetencegivende del af EUX som et etårigt forløb efter grundforløbet og tager derefter uddannelsens hovedforløb.

Uddannelsens varighed varierer fra EUX-forløb til EUX-forløb, men alt i alt vil uddannelsestiden normalt være længere end for den pågældende ordinære erhvervsuddannelse.

I Randers kan du tage EUX på Tradium og Randers Social- og sundhedsskole.

Læs om EUX på Tradium.

Læs om EUX på Randers Social- og Sundhedsskole.