Almen studentereksamen (STX)

Med en almen studentereksamen (STX) får du en bred viden om mange forskellige fag.

Du er selv med til at vælge nogle af dine fag, men der også er mange fag, som du skal have, herunder fag inden for både naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold.

Uddannelsen indledes med et grundforløb på tre måneder. Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Din studieretning kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden.

Undervisningen vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

Uddannelsen varer tre år, hvorefter du kan søge om optagelse på en videregående uddannelse.

I Randers er der to almene gymnasier: Paderup Gymnasium og Randers Statsskole.

Læs om STX på Paderup Gymnasium.

Læs om STX på Randers Statsskole.