Gymnasiale uddannelser

I Randers kan du vælge mellem alle fem forskellige gymnasiale uddannelser; STX, HHX, HTX, HF og EUX.

Merkantil studentereksamen (HHX)

På HHX bliver der lagt stor vægt på faglighed, studiekompetence, kontakt til erhvervslivet, innovation, sprog og international viden.

Højere forberedelseseksamen (HF)

HF er en toårig almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig ny viden inden for flere fagområder.

Teknisk studentereksamen (HTX)

På HTX-uddannelsen får du undervisning i en del almene fag men også i fag, hvor der lægges stor vægt på teknologi.

Almen studentereksamen - (STX)

Med en almen studentereksamen (STX) får du en bred viden om mange forskellige fag.

Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)

EUX giver dig mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.