Sprogcenter Randers

Sprogcenter Randers tilbyder danskuddannelse, arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, supplerende aktivering og fuldtidsundervisning.

På Sprogcenter Randers går der både flygtninge og indvandrere, som planlægger at blive i Danmark, og mennesker, som kun er i Danmark i en kortere periode i forbindelse med uddannelse eller arbejde.

Skolen er for voksne, der ikke taler og forstår dansk godt nok til at kunne bruge det i forbindelse med deres daglige liv, arbejde eller uddannelse i Danmark.

Hvor længe, du skal gå på skolen, kommer an på, hvad du vil efter skolen, og hvad der er realistisk for dig. Inden du begynder på skolen, kommer du til samtale med en af skolens vejledere. Sammen planlægger I din skolegang, og hvilket hold du skal begynde på. Det er almindeligt at gå på skolen i to til tre år, men i praksis er det individuelt for hver kursist.

Undervisningen

Undervisningen foregår på hold og i skolens studiecenter. Der er undervisning i dagtimerne på hverdage. For personer med arbejde om dagen tilbyder vi undervisning om aftenen.

Dansk sprog og kultur er to sider af samme sag. Derfor foregår undervisningen på mange forskellige måder, der hver for sig bidrager til at gøre kursisten bedre til at beherske det danske sprog i danske omgivelser. Der veksles mellem klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og pararbejde. Udflugter uden for skolen og gæster i klassen er en del af undervisningen, ligesom film, tv, blade, aviser og musik. Formålet er, at kursisten lærer at beherske de kulturelle koder, som er en betingelse for at kunne begå sig i Danmark.

I skolens ungdomsafdeling (Ungeværket) og i uddannelsesværkstedet tilbydes uddannelsesforberedende undervisning og vejledning. Denne undervisning ligger udover de normale undervisningstimer, og det er noget, du skal aftale med din vejleder og din sagsbehandler.