Almen voksenuddannelse (AVU)

Almen voksenundervisning (AVU) udbydes på Randers HF og VUC og er undervisning på 9. og 10. klasses niveau tilrettelagt for voksne.

Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau. Fagene kan afsluttes med prøver, der har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser. Der findes kernefag som bl.a. dansk, dansk som andetsprog og matematik samt tilbudsfag som f.eks. billedkunst, psykologi og idræt.

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage. Uddannelsen henvender sig til alle over 18 år, der har behov for at opfriske et eller flere fag på grundskoleniveau.

Almen voksenuddannelse skal styrke faglig indsigt, viden, kompetencer og kritisk sans og derved forbedre voksnes muligheder for videre uddannelse.

Læs mere om almen voksenuddannelse på Randers HF og VUC.