Erhvervsuddannelser i Randers

Du kan vælge mellem flere interessante erhvervsuddannelser på Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole.

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik. Du kan vælge mellem mange forskellige uddannelser, der har en række forskellige trin eller specialer.

Erhvervsuddannelserne er inddelt i nogle hovedområder:

  • Teknologi, byggeri og transport
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Social- og sundhedsuddannelser

Læs om erhvervsuddannelserne på Tradium her.

Læs om Social- og sundhedsuddannelserne på Randers Social- og Sundhedsskole her.

EUX

Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, hvor du har fag på gymnasialt niveau. Tager du erhvervsuddannelsen med EUX, får du en erhvervsfaglig studentereksamen og har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen.

Læs mere om EUX her.