Find en forening

På Randers Kommunes foreningsportal kan du både finde eksisterende foreninger og få gode råd, hvis du ønsker at oprette en forening.

Foreningsportalen kan give dig indblik i, hvad der rører sig i foreningslivet i Randers, og hvordan du bedst muligt kan drive din forening.

Du kan bl.a. få hjælp til at synliggøre din forening for omverdenen ved f.eks. at skrive annoncer og pressemeddelelser om en event og bruge sociale medier til jeres fordel.

Du kan også læse om tilskud og fonde og få inspiration fra andre foreninger til, hvordan din forening udvikler sig bedst muligt.

Gå til foreningsportalen.