Find en forening

Vil du se en oversigt over foreninger i Randers Kommune?
Vil du oprette en forening? 
Eller vil du bare vide, hvad der rører sig i foreningslivet i Randers?

Så finder du det hele på foreningsportalen. 

Hvis du allerede er medlem i en forening, kan du blandt andet få hjælp til at synliggøre den for omverdenen, skrive annoncer og pressemeddelelser om en event og bruge sociale medier til jeres fordel.

Du kan også læse om tilskud og fonde, samt få inspiration fra andre foreninger til, hvordan din forening udvikler dig bedst muligt.