Arrangementer i Frivillighedens Hus

Tilmelding til arrangementer i Frivillighedens Hus foregår via kontakt til:

7. februar 2017 kl. 17.00-19.00 / Selvhjælp Randers
Majbritt
E-mail: majbritt@selvhjaelpranders.dk
Tlf.: 2945 1744

23. marts 2017 kl. 16.00-17.00 / Frivilligværket i Frivillighedens Hus
Anne-Mette
E-mail: annemette@frivilligvaerket.dk
Tlf.: 2942 1922

Louise
E-mail: louise@frivilligvaerket.dk
Tlf.: 2916 1921