Venskabsbyer

Byerne Västerås i Sverige, Ålesund i Norge, Lahti i Finland, Akureyri på Island, Jelenia Góra i Polen og Randers i Danmark er venskabsbyer.

Venskabsbysamarbejdet har eksisteret, siden de første kontakter blev skabt umiddelbart efter 2. verdenskrig.

Kernen i venskabsbysamarbejdet er at bidrage til fremme at den mellemfolkelige og kulturelle forståelse og respekt på tværs af landegrænser. Denne tilgang er medvirkende til at skabe tillid og forståelse for hinandens kulturer. Det bruges som døråbner til ny viden og nye samarbejdspartnere. Det er til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv samt alle kommunale fagområder.

Konkret har venskabsbyerne samarbejde i form af bl.a. et årligt kontaktmandsmøde for borgmestre og kommunaldirektører samt en årlig nordisk venskabsuge for unge i de nordiske lande (NOVU-ugen).

NOVU-ugen

NOVU-ugen afholdes på skift i hver værtsby. Ugen giver 100 unge mulighed for at stifte bekendtskab med nordisk kultur, knytte nye venskaber på tværs af sprog og kultur samt dygtiggøre sig inden for specifikke områder. I ugen deltager også politikere og embedsmænd fra hver by. Deres program afspejler aktuelle emner inden for eksempelvis børnekultur, biblioteksservice, byudvikling m.m.

Læs mere om NOVU-ugen på NOVU-hjemmesiden.