Statistik

På statistikbanken under Danmarks Statistik har du adgang til en lang række informationer om alle landets kommuner. Du kan let lave udtræk om Randers Kommune, også sammenligninger med andre kommuner og landet som helhed.

Statistikbanken indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund.

Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

Statistikbankens hjemmeside finder du på www.statistikbanken.dk