Statistik

I statistikbanken under Danmarks Statistik har du adgang til en lang række informationer om alle landets kommuner.

I statistikbanken kan du let lave udtræk om Randers Kommune og sammenligninger med andre kommuner og landet som helhed.

Statistikbanken indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund.

Statistikbanken er gratis at bruge, og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

Besøg statistikbankens hjemmeside.