Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen er et vigtigt element i den kommunale budgettering og planlægning. Randers Kommune har offentliggjort befolkningsprognosen for årene 2016-2028.

Behovet for antal pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger, plejehjem m.v. afhænger af befolkningens størrelse og sammensætning. Tilsvarende har befolkningsprognosen også betydning for kommunens indtægtsbudgettering.

Se befolkningsprognose for 2016-2028.

Der findes følgende bilag til befolkningsprognosen:

Bilag 1 - opdeling på aldersgrupper

Bilag 2 - opdeling på basisområder