Nøgletal og befolkningsprognose

Her finder du 6-by nøgletal, befolkningsprognose for Randers Kommune for årene 2016-2028 og et link til Danmarks Statistiks statistikbank.

6-by nøgletal

6-by nøgletalsrapporten indeholder en sammenligning af udvalgte udgifter og aktiviteter for de seks kommuner Århus, Odense, Esbjerg, Randers, København og Aalborg.

Statistik

I statistikbanken under Danmarks Statistik har du adgang til en lang række informationer om alle landets kommuner.

Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen er et vigtigt element i den kommunale budgettering og planlægning. Randers Kommune har offentliggjort befolkningsprognosen for årene 2016-2028.