Nøgletal og befolkningsprognose

6-by nøgletal

6-by nøgletalsrapporten indeholder en sammenligning af udvalgte udgifter og aktiviteter for de seks kommuner Århus, Odense, Esbjerg, Randers, København og Aalborg

Statistik

På statistikbanken under Danmarks Statistik har du adgang til en lang række informationer om alle landets kommuner. Du kan let lave udtræk om Randers Kommune, også sammenligninger med andre kommuner og landet som helhed.

Befolkningsprognose

Randers Kommune har offentliggjort befolkningsprognosen for årene 2016-2028.