Byvåben

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 valgte byrådet, at Randers Kommunes gamle byvåben skulle være byvåben i den nye kommune.

I forbindelse med valget af byvåben blev det også besluttet, at der skulle laves en nutidig version af byvåbnet egnet til digitalt brug. Der er derfor med det gamle byvåben som forlæg lavet et nyt logo/mærke, som Randers Kommune bruger i sin kommunikation. Mærket er varemærkebeskyttet.