Branding

Randers kommunes brand "Randerledes" er en fortælling om de unikke kvaliteter, der kendetegner os, som bor i Randers kommune.

”Randers er sin egen. Vi er ildsjæle, hjælpsomme, fightere, selvironiske, vi er dygtige, ambitiøse og ordentlige. Vi er lidt anderledes.” Sådan begynder den nye grundfortælling om Randers, der især sætter fokus på den særlige evne, Randers har til at få ideer og handle på dem. Det nye brand og implementeringen af det blev vedtaget af Randers byråd mandag den 7. december 2015.

Randers' DNA

Formålet med den ny fortælling og det nye brand for Randers kommune er at øge kendskabet til de unikke kvaliteter, der er ved at bo i Randers og dermed tiltrække bosættere. Den ny fortælling om Randers skal være med til at skabe stolthed blandt kommunens egne borgere. Samtidig er brandingprocessen en forandringsmotor, hvor evnen til at få ideer, virkelysten og handlekraft igen skal fremhæves som en væsentlig del af Randers' DNA. Gennem tiden har Randers netop formået at genopfinde sig selv.

"Den evne skal vi holde fast i og styrke. Hvis vi dyrker vores evne til at få ideer, bliver vi også gode til at rydde forhindringer af vejen. Dermed er branding en motor til at tænke ud af boksen. Vi er dem, der altid har haft mod og lyst til at afprøve og stimulere ideer, og det er netop det, der er vores særkende," sagde borgmester Claus Omann Jensen.

Brandingprocessen har undervejs genereret input fra mere end 700 randersborgere og har herudover involveret græsrødder, foreninger, virksomheder og borgere. Processen har kortlagt Randers' DNA, som bliver udtrykt i grundfortællingen, der fortsætter således: ”Vi er lidt anderledes - ja lidt Randerledes. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve ideer end af, hvad andre tænker om dem, og derfor skal hele Danmark kende Randers som den kommune, der tør være lidt anderledes. Der hvor der er kortest vej fra ide til handling.”

Kernefortælling Vores værdier