Fritidstilbud til børn i skolealderen

Randers Kommune har flere forskellige pasnings- og fritidstilbud til børn og unge op til 16 år.

Randers Kommune pasningstilbud til børn i skolealderen inkluderer SFO'er, fritidshjem og juniorklubber. Her kan børnene sammen hygge sig, brænde energi af i timerne efter skoletid.

Til de unge mennesker har vi ungdomsskoler.

Derudover findes der også fritidstilbud i form af f.eks. Randers Musikskole og diverse sportsklubber.

Se en oversigt over fritidstilbuddene til  børn og unge mennesker i alderen 6-15 år.